• Ziua Armatei României

    „Astăzi, pe 25 octombrie, Ziua Armatei României, simţim o mare mândrie. Suntem urmaşii unei armate care a ştiut de fiecare dată să apere independența, suveranitatea, integritatea teritorială a statului. Avem un trecut glorios şi suntem datori să-l ducem mai departe. Suntem mândri de înaintaşii noştri“, a spus col.

  • Ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului

    În data de 29 mai 2016, a avut loc în parcul din fața Catedralei Ortodoxe ”Sfântul Ioan Botezătorul”, din Făgăraș, ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului, căzuți la datorie în Primul Ră

  • 1 aprilie 2016 - 110 ani de istorie ai Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu”.

    Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu", continuator al tradiţiilor de luptă a Şcolii de Tragere a Infanteriei, a sărbătorit, vineri, 1 aprilie, o sută zece ani de existență, adăugând îndelungatei şi bogatei sale experienţe încă un an de neîntreruptă continuitate.

You are here

Rezultatul final al examenului de promovare în gradul profesional imediat superior

Nr. : A 1035

Luni, 16/03/2020

Rezultatul final al examenului de promovare
în gradul profesional imediat superior din postul de Referent de specialitate gradul III în postul de Referent de specialitate gradul II

Nr.
crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj final al examenului Promovat/
Nepromovat
1. P.c.c. Sava Monica-Ioana 100 100 Promovat

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 17.03.2020, ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01041 Făgăraş, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Cpt. Taflan Sorin-Ionel, telefon 0268/214042, interior 111.